لینک های دسترسی

Breaking News

در تبادلات آتش در منطقۀ داغستان روسيه ۹ نفر کشته شد


مقامات روسيه ميگويند امروز از اثر تبادلات آتش در منطقۀ داغستان روسيه نه نفر هلاک شدند.

پوليس ميگويد يک دسته از مردان مسلح به شهر گونوده در منطقۀ جنوبي روسيه رفتند تا قرضي را حصول کنند.

آنها ميگويند افراد مسلح بعد از نيمه شب با مردم محل مشاجره نموده و دست به آتشباري زدند.

يکي از نه نفري که کشته شد يک فرد پوليس محل بود. خشونت توسط دسته هاي جانيان حرفوي و شورشيان در داغستان، واقع در منطقۀ قفقاز روسيه يک واقعۀ عاديست.

XS
SM
MD
LG