لینک های دسترسی

اولمرت و عباس بروز سه شنبه در بيت المقدس ملاقات ميکنند


مقامات اسرائيلي ميگويند ايهود اولمرت، صدراعظم در هفتۀ جاري با محمود عباس رئيس ادارۀ فلسطينيان ملاقات ميکند تا روي يک بيانيۀ مشترک که قرار است در کنفرانس پيشنهادي ايالات متحده روي صلح شرق ميانه، صادر گردد، بحث کنند.

مقامات ميگويند آقاي اولمرت بروز سه شنبه در اقامتگاۀ صدراعظم در بيت المقدس، ميزبان محمود عباس خواهد بود.

اين ششمين ملاقات دو رهبر در ماه هاي اخير خواهد بود.

آنها در ملاقات تاريخ دهم سپتمبر شان هيئت هاي مذاکره را تعيين کردند تا روي الفاظ يک بيانيۀ مشترک براي کنفرانس صلح مجوزۀ ماۀ نومبر مباحثه کنند.

يک مفسر اسرائيلي ميگويد هردو رهبر کوشش ميکنند آشتي پذير جلوه کرده و واشنگتن را خشنود سازند، ولي اختلافات شديدي موجود است.

آقاي عباس امروز اين تقاضاي خود را تکرار کرد که کنفرانس بايد يک اجنداي واضح جهت برخورد با موضوعات اساسي منازعۀ شرق ميانه، بشمول موقف بيت المقدس، پناه گزينان فلسطيني و سرحدات نهائي، باشد.

آقاي اولمرت گفته است که خواستار يک اعلاميۀ اصول است که عمومي باشد.

XS
SM
MD
LG