لینک های دسترسی

Breaking News

اتحاديۀ افريقائي حمله بر پايگاۀ محافظين صلح دارفور را تحت تحقيق قرار داده است


مقامات اتحاديۀ افريقائي اين موضوع را تحت تحقيق قرار داده اند که چه کساني بر پايگاۀ محافظين صلح اتحاديۀ افريقائي در دارفور حمله کرده و حد اقل ده عسکر افريقائي را کشته اند.

صاحب منصبان نظامي اتحاديۀ افريقائي شورشيان دارفور را مسؤل حمله خوانده اند ولي هيچ يک از گروه هاي گوناگون شورشيان مسؤليت حمله را متقبل نشده اند.

اردوي سودان در قسمت تامين امنيت و تخليۀ پايگاۀ هسکنيتا در قبال حملۀ شام شنبه با اتحاديۀ افريقائي کمک کرد.

اتحاديۀ افريقائي ميگويد يک دستۀ بزرگ افراد مسلح حملات دوامداري را بر کمپ براه انداخته عساکر را کشته و چندين نفر را زخمي ساخته و تجهيزات کمپ اتحاديۀ افريقائي را بغارت بردند.

مقامات اتحاديۀ افريقائي ميگويند بعضي از تقريباً ۴۰ نفري را که مفقودالاثر گزارش داده شده بودند، يافته اند.

بان کي مون، سرمنشي ملل متحد حمله را محکوم نموده ميگويد که مرتکبين آن بايد حسابده و مسؤل خوانده شوند.

XS
SM
MD
LG