لینک های دسترسی

Breaking News

عراق کاهشي را در تلفات اهالي در ماۀ سپتمبر گزارش داد


ارقام حکومت عراق نشان ميدهد که تلفات اهالي در خشونت هاي عراق در ماۀ سپتمبر نسبت بماۀ قبل پنجاه فيصد کمتر بود.

اين ارقام که امروز منتشر شد نشان ميدهد که در ماۀ سپتمبر حد اقل ۸۴۰ نفر بقتل رسيدند در حاليکه اين رقم در ماۀ آگست ۱۷۷۰ نفر بود.

تلفات قواي نظامي ايالات متحده نيز با کمي بيشتر از ۶۰ نفر در ماۀ سپتمبر کمترين در تقريباً يک سال بود.

يک سخنگوي نظامي ايالات متحده افزايش در تعداد عساکر ايالات متحده را در عراق، علت اين کاهش خواند ولي گفت که اندازۀ خشونت هنوز هم زياد است.

در انکشافات امروزي، يک بم گزار انتحاري در شهر شمالي موصل يک استاد يونيورستي را کشته و هفت تن ديگر را مجروح ساخت.

قواي نظامي ايالات متحده گفت يک عسکر امريکائي در جريان عمليات محاربوي روز يکشنبه در شرق بغداد توسط اسلحۀ خفيفه بقتل رسيد.

XS
SM
MD
LG