لینک های دسترسی

Breaking News

گروۀ مدافع حقوق بشر: حکومت برما بيش از هزار راب و احتجاج کننده را توقيف کرد


يک گروۀ مدافع حقوق بشر ميگويد مقامات برمائي بيش از يک هزار برمائي را در جريان سرکوبي مظاهره چيان طرفدار ديموکراسي توقيف کرده اند.

سازمان موسوم به انجمن کمک بزندانيان سياسي که مقر آن در تايلند است ميگويد حد اقل يک هزار راهب بودائي و ۳۰۰ احتجاج کنندۀ ديگر هفتۀ گذشته توقيف شدند.

اين گروه که توقيف هاي سياسي را از نزديک نظارت ميکند ميگويد راهبان مجبور ساخته شدند لباس زعفراني رنگ شان را که يک نمونۀ منزلت در برما پنداشته ميشود، از تن بدر کنند.

کميسيون حقوق بشر آسيا در هانگ کانگ ميگويد قواي امنيتي برما تخمين ۷۰۰ راهب و ۵۰۰ تن از مردم عادي را توقيف نموده و بمحلات نامعلومي برده است.

در عين زمان، ابراهيم گمباري، فرستادۀ ملل متحد در برماست تا براي يک حل و فصل مسالمت آميز منازعه فشار بياورد.

او امروز به ني پيي داو، پايتخت جديد برما رفت تا کوشش کند با جنرال تان شوي رهبر ارشد آن کشور ملاقات نمايد.

XS
SM
MD
LG