لینک های دسترسی

انتخابت پارلماني در اوکراين


در اوکراين هر دو جانب ادعاي تشکيل حکومت جديدي را در نتيجۀ انتخابت پارلماني ميکنند که آراي شان با تکميل شدن شمارش آراء نزديک است.

در حاليکه بيش از نود و پنج در صد آراء حساب شده است حزب ويکتور يانوکويچ صدراعظم اوکراين که طرفدار روسيه است سي و چهار در صد آراء را بدست آورده است.

لوليا تيموشينکو و جناح اصلاح طلب او سي و يک در صد لارا را گرفته است و حزب برهربي ويکتور يوشچينکو رئيس جمهور چهارده فيصد آرا بدست آورده است.

آقاي ياهنو کويچ ميگويد نتايج انتخابات به او حق ميدهد که حکومت جديد را تشکيل دهد. ولي تيمو شينکو ميگويد او از رئيس جمهور تقاضا خواهد کرد که اجازه بدهد مشترکاً حکومت جديد را تشکيل دهد.

آنها در نظر دارند حکومت ائتلافي را که خانم تيموشينکو ميگويد کرسي هاي بيشتري در پارلمان نسبت به آقاي يانو کويچ خواهند داشت تشکيل دهند.

XS
SM
MD
LG