لینک های دسترسی

قواي امنيتي برما کنترول کامل خود را در رنگون شهر عمده در برما محکم نگهداشته است


امروز چهارشنبه بعداز آنکه يک اورگان حمايت از حقوق بشر ملل متحد حکومت نظامي برما را بخاطر سرکوبي احتجاجات صلح آميز مخالفين براي ديموکراسي در برما محکوم کرد، قواي امنيتي برما کنترول کامل خود را در رنگون پايتخت تجارتي و شهر عمده برما محکم نگهداشت.

شاهدان عيني ميگويند لاري هاي نظامي به گشت و گزمه در جاده هاي رنگون ادامه داده و ديپلوماتها ميگويند مردم برما بنابر خوف شديد از پديدار شدن در جاده خود داري ميکنند.

دپلوماتها اظهار ميدارند که به آنها گفته شده قواي نظامي برما در شب هنگام به خانه هاي مردم يورش برده و آنها را توقيف ميکنند.

انسجام دهنده مقيم ملل متحد در برما در مصاحبه با يک راديوي آستراليا اين حملات در شب را تائييدکرده وگفته است بعضي از مامورين ملل متحد بازداشت شده اند.

شاري ويلاروسي که بلند رتبه ترين ديپلومات ايالات متحده در برماست ميگويد کارمندان او از چندين عبادتگاه بودائي ها ديدار نموده برخي از آنها را خالي يافته و تعداد ديگر آنها را ديده اند که ذريعه عساکر برمائي حلقه شده اند.

XS
SM
MD
LG