لینک های دسترسی

Breaking News

مقامات ايران شارژي دي افير فرانسه را به وزارت خارجه ايران در تهران احضار کرد


ايران يک ديپلومات ارشد فرانسه را احضار کرد تا به اظهارات برنارد کوچنر وزير خارجه فرانسه احتجاج کند که گفته بود قدرت هاي جهان بايد براي يک جنگ محتمله بر بلند پروازي هاي اتمي ايران آمادگي گيرند.

مطبوعات دولتي ايران ميگويد مقامات ايران امروز چهار شنبه شارژي دي افير فرانسه را به وزارت خارجه ايران در تهران احضار کرد.

برنارد کوچنتر وزير خارجه فرانسه در ماه قبل گفت هرگاه موضوع اتمي و موضوعات مربوطه آن باز هم لاينحل باقي بماند جهان بايد خود را براي بدترين پيش آمد آماده سازد.

و علاوه کرد منظورش از بدترين پيش آمد جنگ است. اما او در آن هنگام افزود فکر نميکند جنگ قريب الوقوع باشد.

کوچنر بعداً اظهار نمود کلمات اش را برون از چوکات و محيط آن بکار برده اند و او شخصاً طرفدار يک راه حل صلح آميز براي بن بست جاري با تهران است.

XS
SM
MD
LG