لینک های دسترسی

مقامات ايران شارژي دي افير فرانسه را به وزارت خارجه ايران در تهران احضار کرد


ايران يک ديپلومات ارشد فرانسه را احضار کرد تا به اظهارات برنارد کوچنر وزير خارجه فرانسه احتجاج کند که گفته بود قدرت هاي جهان بايد براي يک جنگ محتمله بر بلند پروازي هاي اتمي ايران آمادگي گيرند.

مطبوعات دولتي ايران ميگويد مقامات ايران امروز چهار شنبه شارژي دي افير فرانسه را به وزارت خارجه ايران در تهران احضار کرد.

برنارد کوچنتر وزير خارجه فرانسه در ماه قبل گفت هرگاه موضوع اتمي و موضوعات مربوطه آن باز هم لاينحل باقي بماند جهان بايد خود را براي بدترين پيش آمد آماده سازد.

و علاوه کرد منظورش از بدترين پيش آمد جنگ است. اما او در آن هنگام افزود فکر نميکند جنگ قريب الوقوع باشد.

کوچنر بعداً اظهار نمود کلمات اش را برون از چوکات و محيط آن بکار برده اند و او شخصاً طرفدار يک راه حل صلح آميز براي بن بست جاري با تهران است.

XS
SM
MD
LG