لینک های دسترسی

Breaking News

وزير خارجه کانادا خواستار تعين يک فرستاده خاص ملل متحد براي افغانستان شده است


وزير خارجه کانادا خواستار تعين يک فرستاده خاص ملل متحد براي افغانستان شده تا مساعي صلح بين المللي را در آن کشور تقويه کند.

آقاي مکسيم بيرنير وزير خارجه کانادا در بياينه اي که در مجمع عمومي موسسه ملل ايراد کرد گفت اين فرستاده ملل متحد مساعي در افغانستان را براي رشد و بيداري مردم آنکشور انسجام خواهد داد.

آقاي بيرنيه در مورد تفصيل مزيد نداد ، اما گذارش هاي جمعي خبري مشعر است که او بر اين مفکوه با نمايندگان چندين کشور و «بان کي موون» سر منشي ملل صحبت و مذاکره کرده است.

کانادا در افغانستان ۲۵۰۰ عسکر دارد که منحيث جز از قواي تامين تبات ناتو در منطقه متشنج ودستخوش تغيير جنوب افغانستان تعبيه شده اند.

XS
SM
MD
LG