لینک های دسترسی

Breaking News

'شهرک دارفور کاملاً طعمۀ حريق شده است'


ملل متحد ميگويد يک هفته بعد از حملۀ مهلک بر يک پايگاۀ قواي حافظ صلح اتحاديۀ افريقائي، يک شهرک در منطقۀ دارفور سودان، کاملاً طعمۀ حريق شده است.

ماموريت ملل متحد در سودان، امروز طي بيانيه اي گفت تحقيق کنندگان بروز شنبه از شهرک هسکنيتا ديدن کردند و دريافتند که باستثناي چند عمارت، آن شهرک کاملاً طعمۀ حريق شده است.

بيانيه حاکيست که نفوس ملکي شهرک هفتۀ گذشته بعد ازان فرار کردند که حمله کنندگان بر پايگاۀ قواي حافظ صلح اتحاديۀ افريقائي يورش نموده و ده عسکر را کشتند.

ملل متحد نگفته که چه کساني بر شهرک هسکنيتا آتش زده ولي خاطر نشان ساخت که آٌن شهرک تحت کنترول قواي حکومت سودان است.

حکومت و يا قواي نظامي سودان در زمينه تبصره نکرده است.

XS
SM
MD
LG