لینک های دسترسی

وقايع خود سوزئ زنان در قندهار


گفته ميشود وقايع خود سوزئ زنان در ولايت قندهار بنابر خشونت عليه آنان رو به افزايش است.

XS
SM
MD
LG