لینک های دسترسی

عساکر در قبال تصادمات خشونت بار در شمال پاکستان ناپديد شدند


قواي نظامي پاکستان ميگويد در قبال تصادمات بين عساکر و تندروان اسلاميست در منطقۀ قبايلي وزيرستان شمالي، حد اقل ۵۰ عسکر ناپديد شدند.

در جنگ هاي روز يکشنبه در نزديک سرحد افغانستان ۶۰ تندرو و ۲۰ عسکر کشته شدند.

يک سخنگوي اردوي پاکستان ميگويد قواي امنيتي بحمايت هليکوپترهاي توپدار بعد ازان بر تندروان طرفدار طالبان حمله کرد که آنها شام شنبه بر يک کاروان وسايط نظامي در نزديک شهرک ميرعلي حمله کردند.

ساکنين محل ميگويند حد اقل چهار نفر ملکي نيز درين جنگ ها هلاک شدند، ولي قواي نظامي آن را تائيد نکرده است.

متعاقباً تندروان بر يک کاروان وسايط نظامي در منطقۀ هسوخيل در عين حوزه حمله نمودند. اين خشونت ها درحالي رخ ميدهد که جنرال اشفاق کياني بحيث معاون قوماندان قواي نظامي حلف وفاداري ياد کرد.

جنرال کياني اين سمت جديد را امروز عهده دار شد.

اگر پرويز مشرف، رئيس جمهور طبق وعده از قومانداني اردو استعفي بدهد، کياني قوماندان قواي نظامي پاکستان خواهد شد.

XS
SM
MD
LG