لینک های دسترسی

مقام اسرائيلي از توافقي در مورد بيت المقدس حرف ميزند


يک مقام ارشد حکومت اسرائيل معامله اي را پيشنهاد نموده که حکومت اسرائيل در بدل شناسائي رسمي الحاق نواحي يهودي نشين بيت المقدس، کنترول بعضي از نواحي عرب نشين آن شهر را به فلسطينيان بدهد.

هايم رمون، معاون صدارت اسرائيل اين تبصره را امروز طي مصاحبه با راديو اسرائيل بعمل آورد.

او تفصيل بيشتري در مورد چگونگي تقسيم اين نواحي ارائه نکرد ولي اين موضوع را گفت که صحبت در مورد منصرف شدن کنترول شهر قديم توسط اسرائيل، که شامل مناطق متبرک يهودان، مسلمانان و مسيحيان ميباشد، قبل از وقت است.

موقف بيت المقدس يکي از حساس ترين موضوعات منازعۀ اسرائيل و فلسطينيان ميباشد.

احتمال دارد اين موضوع در يک کنفرانس صلح شرق ميانۀ مجوزۀ ماۀ آينده، تحت نظارت ايالات متحده، مورد بحث قرار گيرد.

XS
SM
MD
LG