لینک های دسترسی

Breaking News

ديکتاتوري نظامي برما به عبادتگاه هاي بودائي به ارزش هزارها دالر هديه داده اند


مطبوعات حکومتي برما خبر داد که ديکتاتوري نظامي آنکشور به عبادتگاه هاي بودائي در سراسر کشور به ارزش هزارها دالر هديه داده اند که ظاهراً آشتي را تشويق مينمايند.

شوراي امنيت سازمان ملل بيانيه اي را تحت مطالعه قرار داده است که اقدامات فرونشاندن خشونت بار مقامات نظامي عليه راهبان بودائي و مردم عامه در جريان تظاهرات صلح آميز در دو هفتۀ گذشته را تقبيح نمايد.

روزنامۀ روشني نو ميانمر خبر داده است که حکومت برما به ارزش هشت هزار دالر مواد غذائي و ادويه را به ۵۰ معبد بودائي کمک نموده است.

راهبان بودائي ماه گذشته به تحريم هدايائي که مقامات نظامي به معابد تهيه مينمودند آغاز نموده به تظاهرات خياباني صلحجويانه در رنگون، مندلاي و تعدادي از شهر هاي ديگر رهبري نمودند.

پوليس تظاهرات خياباني را با شليک گلوله، گاز اشک آور، دنده هاي برقي و گرفتار نمودن دسته جمعي مردم، متوقف ساخت.

حکومت ميگويد در جستجوي چهار راهبيست که به رهبري تظاهرات خياباني مظنون اند. آشين گمبيا يکي از راهباني که حکومت در جستجوي آنست به صداي امريکا گفت با وجود تحريم آنها راهبان بودائي به قبول نمودن کمک حکومت مجبور ساخته شده اند.

او ميگويد "راهبان اين پول را کثيف تلقي ميکنند بناءً آنها آنرا قبول ميکنند اما اين کمک راا به يک جانب گذاشته ازان استفاده نمينمايند. لذا تحريم آنها هنوز هم دوام دارد."

شوراي حاکم نظامي بروز شنبه اعلان نمود که بيش از ۷۸ تن ديگر به ارتباط تظاهرات خياباني دستگير گرديده اند.

نشرات دولتي همچنان ادعا ميکند جرائد ناشر فساد اخلاقي و اسلحه در جريان تلاشي ها از معابد بودائي بدست آمده است.

حکومت ميگويد بيش از نصف کسانيکه در جريان فرونشاني ها گرفتار گرديده بودند، از توقيف رها شدند.

ابراهيم گمبيري نمايندۀ خاص سازمان ملل در مورد برما بعداز سفرش به آنکشور، اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل را در جريان گذاست.

قرار است ۱۵ عضو شوراي امنيت مسودۀ بيانيه ايرا که واکنش خشونتبار بر عليه تظاهر کنندگان صلحجويانۀ حکومت برما را سرزنش نموده و خواستار آزادي فوري محبوسين سياسي گرديده است، امروز مورد غور قرار دهد.

XS
SM
MD
LG