لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور فرانسه بخاطر مذاکرات روي ايران وساير مسايل مهم در ماسکو است


نيکولاس سرکوزي رئيس جمهور فرانسه براي انجام يک سفر دو روزه که شامل مذاکرات با ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه و ساير مقامات عاليرتبۀ آن کشور روي پروگرام ذروي ايران و ساير مسايل عمده خواهد بود، در ماسکو است.

ملاقات بين آقاي پوتين و آقاي سرکوزي اولين بار بعد از پيروزي سرکوزي در انتخابات رياست جمهوري در ماه مي ميباشد.

قرار بود اين دو رهبر شام امشب بوقت محل در ضيافت شامي در محل رهايش آقاي پوتين در حومۀ ماسکو غذا صرف کنند.

آقاي سرکوزي از سوابق حقوق بشر روسيه انتقاد کرده و ماسکو را به استفاده ازمنابع نفت و گاز طبيعي به زور گويي وحربه عليۀ حکومات غربي ملزم نموده است.

تقاضا هاي وي براي وضع تعذيرات شديد تر عليۀ ايران بخاطر فعاليت مورد مناقشۀ ذروي ايران نيزمخالف نظرات آقاي پوتين قرار گرفته که قبل از اتخاذ تدابير شديد عليۀ آن کشور ، خواهان دپلوماسي بيشتر، ميباشد.

آقاي سرکوزي امروز سه شنبه به روزنامۀ روسکايا گزيتاي روسيه گفته که هيچ کسي در بارۀ جديت ومصمم بودن فرانسه روي مسالۀ ايران نبايد اظهار شک و ترديد کند.

مطبوعات دولتي روسيه ميگويند، دو رهبر همچنان عراق، لبنان کوسوڤو ودارفور ار مورد بحث قرار خواهند داد.

XS
SM
MD
LG