لینک های دسترسی

در گلوله براي در يک مسجد در افغانستان دو نفر کشته شدند


از اثر حملۀ افراد مسلح بر يک مسجد در مناطق مرکزي افغانستان، دو نفر کشته و حد اقل ده تن ديگر مجروح شدند.

پوليس گفت اين حمله شام سه شنبه در ولايت وردک در نزديکي هاي کابل رخ داد. حد اقل پنج مرد مسلح حين اداي نماز بمسجد داخل شده و دست به گلوله باري زدند. يکي از مقتولين معلم بود.

پوليس کوشش ميکند انگيزۀ اين حمله را معلوم کند. آنها سؤ ظن دارند که طالبان مسٰؤل اين حمله است.

در يک واقعۀ جداگانه بروز سه شنبه، وزارت داخلۀ افغانستان گفت در ولايت لوگر يک ملا بضرب گلوله کشته شد.

تندروان طالب منحيث بخشي از کمپاين عليۀ عساکر حکومت افغانستان و خارجي، چندين حمله را در ولايات جنوبي و شرقي افغانستان براه انداخته اند.

XS
SM
MD
LG