لینک های دسترسی

منابع عراقي: در حمله بر موصل مقام حزب سياسي کردها کشته شد


مقامات عراقي ميگويند يک ميني بس که بمي را حمل ميکرد در خارج دفاتر يک حزب سياسي عمدۀ کردها در نزديک شهر شمالي موصل منفجر شده، يک مقام حزب و حد اقل يک محافظ را هلاک ساخت.

در حدود ۱۵ نفر درين انفجار امروزي در خارج دفاتر حزب ديموکراتيک کردستان، مجروح گرديدند.

همچنان امروز بمي در شهر مرکزي تکريت عراق منفجر گرديده حد اقل چهار نفر را، بشمول حد اقل يک فرد پوليس هلاک ساخت.

درين حمله تقريباً ده تن ديگر مجروح شدند.

در جنوب، پوليس عراق ميگويد از اثر اصابت يک مرمي هاوان بر يک مکتب در شهر ديوانيه، ۱۱ طفل و حد اقل دو معلم مجروح شدند.

در عين زمان، مقامات عراقي گلوله باري کشندۀ روز سه شنبه توسط محافظين امنيتي خارجي را بر دو زن در بغداد محکوم کرده اند.

XS
SM
MD
LG