لینک های دسترسی

Breaking News

'انتخابات پارلماني آن کشور ميتواند در اکتوبر سال آينده صورت گيرد'


مامورين انتخاباتي در بنگله ديش ميگويند انتخابات پارلماني آن کشور ميتواند در اکتوبر سال آينده صورت گيرد.

شمس الهودا ، کمشنرانتحاباتي بنگله د يش، بروز سه شنبه در داکه پايتخت بنگله ديش گفت هرگاه لست اسامي راي دهندگان تا آن زمان تکميل شده باشد، راي گيري ميتواند در اکتوبر ۲۰۰۸ صورت گيرد.

بنگله ديش از ماه جنوري ببعد، که انتخابات پارلماني آن کشور بعداز ماه ها خشونت در جاده ها و احتجاجات خياباني فسخ شد و به بحران سياسي ممتج گرديد، تحت قواعد و مقررات حالت اضطرار بسر مي برد.

فخر الين احمد رهبر حکومت موقت و تحت حمايت قواي نظامي قول داده است که انتخابات در بنگله ديش تا قبل از انقضاي سال ۲۰۰۸ بعمل خواهد آمد.

وي يک سعي وسيع را عليه اختلاس و ارتشا را رهبري کرده و تا کنون بيش از ۱۷۰ رهبر سياسي بشمول دو تن از صدراعظمان سابقه دار آن کشور يعني خانم خالده ضيا و شيخ حسينه را باز داشت کرده است.

XS
SM
MD
LG