لینک های دسترسی

Breaking News

حزب بينظير بوتو تقاضاي پرويز مشرف مبنی بر تاریخ برگشت بوتو به کشور را رد کرده است


حزب خانم بينظير بوتو صدراعظم سابق پاکستان تقاضاي رئيس جمهور پرويز مشرف را براي اينکه خانم بوتو تاريخ عودتش را به پاکستان به تاخير افگند رد کرده و موکداً ميگويد که خانم بوتو تصميم قبلي هفته آينده به پاکسنان بر ميگردد.

بروز چهارپشنبه آقاي مشرف از خانم بوتو تقاضا نمود بازگشت خود را به پاکستان تا هنگاميکه محکمه عالي پاکستان بر مشروعيت پيروزي قاطع او در انتخابات متنازع فيه روز شنبه براي رياست جمهوري کشورحکم کند به تاخير بيافگند.

يک سخنگوي خانم بوتو ميگويد صدر اعظم سابق طبق تجويز قبلي به تاريخ ۱۸ اکتوبر به کشور اش برميگردد.

آقاي مشرف و خانم بوتو درين اواخر بر تقسيم احتمالي قدرت سياسي بين شان مذاکراتي داشته اند.

در هفته قبل آقاي مشرف بمفاد خانم بوتو و ساير سياستمداران پاکستاني عفو عمومي را اعلام کرد و راه را براي چنين يک موافقه باز کرد.

عفو عمومي به خانم بوتو ، که ملزم به ارتشا شده است، اجازه ميدهد بدون ترس از باز داشت حين عودت به پاکستان به کشور برگردد.

XS
SM
MD
LG