لینک های دسترسی

Breaking News

'اوضاع در روسيه بخصوص در ارتباط به آزادي مطبوعات و ساير رسانه هاي خبري بد تر شده است'


گاري کاسپروف رهبرگروه مخالف درروسيه ميگويد اوضاع درروسيه بخصوص درارتباط به آزادي مطبوعات و سايررسانه ها ي خبري بدتر شده است.

آقاي کاسپروف به صداي امريکا گفت حکومت رسانه هاي گروهي مستقل را بکلي تار و مارساخته است.

او گفت حکومت روسيه همچنان انتخابات قريب الوقوع روسيه را بيک نمايش خنده آور مبدل ساخته است.

تبصره هاي او بدنبال تصميم روز چهار شنه کميته مرکزي انتخاباتي روسيه بعمل آمد که «اتحاديه روسيه ديگر» برهبري کاسپروف را از شرکت درانتخابات پارلماني ماه ديسامبر منع قرارداد.

آن کميسيون حکم نمود که گروه «روسيه ديگر» کاسپروف هيچگاه خود را منحيث يک حزب سياسي ثبت نام نکرده است. تصميم آن کميسيون در باره از دير زمان انتظار برده ميشد.

آقاي کاسپروف که سابق قهرمان جهاني بازي شطرنج بود، قرار بود براي رياست جمهوري روسيه در انتخابات سال آينده مبارزه کند.

او به يکي ازصريح الحن ترين شخصيت هاي سياسي مخالف روسيه مبدل شده ، اجتماعات ضد حکومتي را براه مي اندازد و ولاديميير پوتين رئيس جمهور روسيه را به در پيش گرفتن يک حکومت خود کامه متهم ساخته است.

XS
SM
MD
LG