لینک های دسترسی

Breaking News

ترکيه فيصله نامه قتل عام ارمني ها را ازجانب يک  کميته  ايالات متحده با خشم تقبيح کرد


ترکيه بعد از انکه کميته کانگرس ايالات متحده فيصله نامه اي را به تصويب رسانيد که کشتار ارمني ها بدست امپراطوري عثماني را قتل عام خواند با خشم و تهديد عکس العمل نشان داده و انقره بروز پنجشنبه سفير خود را براي مشوره از واشنگتن فرا خواند.

صدها تن ترک در جاده هاي استانبول راه پيمائي کرده و گفتند ترکيه هرگز به قتل عام اجازه نداده است.

عبدالله گل رئيس جمهور ترکيه اين فيصله نامه را غير قابل قبول خوانده و نمايندگان کانگرس را متهم به سياست بازي هاي فرعي نموده است.

شخصيت هاي سياسي ترکيه ميگويند که اين فيصله نامه به مناسبات بين ترکيه و ايالات متحده صدمه وارد ميکند.

ايگيمن باگيس يک عضو عاليرتبه حزب برسراقتدار عدالت و انکشاف ترکيه بروز پنجشنبه از حاضرين يک جلسه در واشنگتن درخواست نمود که تصور کنند اگر ترکيه به طيارات ايالات متحده اجازه پرواز از قلمرو هوائي انکشور را ندهد چه واقع خواهد شد.

ترکيه، يک راه حياتي رسانيدن مواد سوخت و تدارکات براي قواي ايالات متحده در عراق و افغانستان است. قصر سفيد مخالف اين فيصله نامه است و کشتار ارمني ها را ناگوار ميخواند اما ميگويد که «قتل عام» خواندن آن به امنيت ملي ايالات متحده صدمه شديد وارد خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG