لینک های دسترسی

قوماندان متقاعد ايالات متحده استراتيژي بش را "بيچارگي" خواند


يک قوماندان سابق قواي ايالات متحده در عراق از طرز اجراآت حکومت بش در مورد جنگ عراق انتقاد شديد نموده ميگويد وضع کنوني کابوسي است که پايان آن ديده نميشود.

ريکاردو سانچيز، دگر جنرال متقاعد بروز جمعه گفت استراتيژي فعلي، بشمول افزايش تازه در قوا به پيمانۀ ۳۰ هزار عسکر اضافي، يک کوشش در حالت بيچارگي براي برخورد با واقعيت هاي جنگ است.

اين جنرال متقاعد پلان اولي جنگ را بطور مصيبت باري ناقص و بصورت غير واقع بينانه اي خوش بين خواند.

او بخاطر آنچه رهبري استراتيژيک بي کفايت در بين رهبران ملي ايالات متحده خواند، اظهار تاسف نمود.

حکومت بش درين مورد زياد واکنش نشان نداده و بروز جمعه گفت از خدمت سانچيز براي کشور قدرداني ميکند.

قصر سفيد اذعان کرد که کار بيشتري بايد انجام يابد ولي گفت پيشرفت صورت ميگيرد.

سانچيز ميگويد حکومت بايد براي قوماندان هاي نظامي صلاحيت بيشتر بدهد و مساعي همۀ ادارات دولتي را هم آهنگ سازد.

او همچنان رهبري نظامي را، بشمول خودش بخاطر عدم درک تاثير تهاجم بر جامعۀ عراق ملامت کرد.

XS
SM
MD
LG