لینک های دسترسی

Breaking News

مقامات در برما چهار تن از فعالين برجسته را توقيف کردند


گزارش ها از جنوب شرق آسيا حاکيست که به سلسلۀ سرکوبي احتجاج کنندگان طرفدار ديموکراسي در برما، چهار تن از فعالين برجسته دران کشور توقيف شده اند.

سازمان عفو بين المللي مدافع حقوق بشر ميگويد سه تن از فعالين که امروز توقيف شدند بخشي از يک گروۀ رهبران محصلين بودند که رهبري قيام ديموکراسي سال ۱۹۸۸ را بعهده داشتند.

طبق گزارش ها از اواخر ماۀ آگست باينطرف ۱۳ عضو آنچه به گروۀ محصلين نسل ۸۸ معروف است، توقيف شده اند.

همچنان امروز، حکومت نظامي اجتماع بزرگي را در يک ستوديوم ورزشي رنگون سازمان داده، هزاران نفر را گرد آورده تا بطرفداري از حکومت شعار بدهند.

منابع ميگويند شاملين اين اجتماع توسط بس از بخش هاي شهر به آنجا آورده شده اند. ابراهيم گمباري، نمايندۀ خاص ملل متحد براي برما، بسوي جنوب شرق آسيا حرکت کرده تا قبل از بازگشت به برما، از چند کشور ديگر آسيائي ديدن کند.

اين دومين سفر او به برما از وقت سرکوبي احتجاج کنندگان توسط حکومت نظامي آن کشور خواهد بود.

XS
SM
MD
LG