لینک های دسترسی

Breaking News

انتخابات پارلماني در توگو


براي ۸۱ کرسي در انتخابات پارلماني امروز در توگو، که راي گيري آن جريان دارد، بيش از دو هزار نفر خود را کانديد کرده اند.

شاهدان عيني ميگويند در مراکز راي گيري در لومي پايتخت آن کشور، قبل از ساعت هفت صبح که مراکز باز ميشد، صفوف طولاني راي دهندگان ديده ميشد.

هريک از ۳۲ حزب توگو، بشمول اتحاديۀ قوت ها براي تغير، حزب عمدۀ مخالف حکومت درين انتخابات کانديد دارد.

اتحاديۀ قوت ها براي تغير براي سالهاي متمادي با انتخابات مقاطعه ميکرد و مفسرين ميگويند آن حزب ممکن است يک رقيب جدي حزب حاکم يعني اجتماع مردم توگو باشد.

حزب اجتماع مردم توگو براي بيش از ۴۰ سال قدرت را دران کشور غرب افريقا بدست داشته است.

XS
SM
MD
LG