لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت برما در رنگون قيود و برگشت و گزار را کاهش داده است


حکومت نظامي برما قيود بر گشت و گزار را کاهش داده و دسترسي به انترنت را براي اولين بار از وقت سرکوبي مهلک ماۀ گذشتۀ اجتماعات صلح آميز بطرفداري از ديموکراسي باينطرف اعاده کرد.

ساکنين شهر رنگون امروز گفتند که قيود برگشت و گزار از شش ساعت به چهار ساعت در شب کاهش يافته است.

و استفاده کنندگان از انترنت ميگويند که دسترسي به آن بروز شنبه اعاده شد. حکومت خدمات انترنت را ماۀ گذشته بمنظور متوقف ساختن ارسال عکس ها و ويديوهاي پاسخ خشونت بار قواي نظامي به مظاهرات ضد حکومت بخارج، قطع کرد.

گروۀ مدافع حقوق بشر عفو بين المللي ميگويد مقامات برما حد اقل چهار رهبر برازندۀ طرفدار ديموکراسي را بروز شنبه توقيف کردند.

کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده امروز از ابراهيم گمباري، نمايندۀ خاص ملل متحد تقاضا کرد تا بزودي ممکن به برما بازگردد.

او بتوقيف ها اشاره نموده گفت ناآرامي هاي مشهود روز شنبه لزوم حضور بين المللي را در برما واضحاً نشان ميدهد.

XS
SM
MD
LG