لینک های دسترسی

Breaking News

سی سال قبل از امروز چهار فلسطینی یک طیاره شرکت هوایی لوفتانزای آلمان را ربودند


در روز 13 ماه اکتبر سال 1977 یعنی سی سال قبل ازامروز چهار فلسطینی یک طیاره شرکت هوایی لوفتانزای آلمان را ربودند ورهایی 11 عضو زندانی گروه تروریستی بادرماینهوف آلمان که به نام جناح اردوی سرخ، شناخته میشد را مطالبه کردند.

جناح اردوی سرخ یک گروه انقلابی چپ افراطی بود که طی سه دهه در آلمان دهشت افگنی می کرد.

این گروه سران بیش از 30 شرکت ، بخش های نظامی و حکومت را با هدف سقوط دادن نظام سرمایه داری در آلمان ترور کرد.

ربایندگان فلسطینی طیاره ربوده شده را نهایتا در موگادیشو کشور سومالیه به تاریخ 17 اکتبر بعد از آنکه به یکی از پیلوت ها فیر کردند آن را فرود آوردند.

فردای آنروز صبح وقت یک تیم از نیروهای خاص آلمان به طیاره حمله کردن و 86 گروگان را رها کردند و سه تن از ربایندگان را کشتند.

فقط یک از کماندو های آلمانی جراحت برداشت.

رهبران زندانی جناح اردوی سرخ پس از آن روز با خودکشی در سلول زندان در شهر استامهنین آلمان به رسانه ها پاسخ دادند.

XS
SM
MD
LG