لینک های دسترسی

Breaking News

رايس: اسرائيلي ها و فلسطينيان براي حل و فصل اختلافات جدي ترين کوشش را بعمل آورده اند


کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده ميگويد اسرائيلي ها و فلسطينيان جدي ترين کوشش شان را طي چندين سال اخير جهت حل و فصل اختلافات شان بعمل مياورند.

رايس امروز در يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک با محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان در شهر رام الله، صحبت ميکرد.

او گفت ميخواهد دريابد که در قسمت حفظ جهش بسوي تسويد يک سند مشترک که در کنفرانس صلح مجوزۀ ماۀ نومبر تحت نظارت ايالات متحده ارائه خواهد شد، چه ميتواند بکند.

او گفت اين سند مشترک اسرائيلي ها و فلسطينيان بايد جدي، پرمحتوي و مشخص باشد. او گفت جورج بش، رئيس جمهور در مورد پيش برد موضوع فلسطينيان و اسرائيلي ها مطلقاً جدي ميباشد و خاتمه بخشيدن بمنازعه را عالي ترين اولويت حکومت خود ساخته است.

فلسطينيان و اسرائيلي ها در مورد محتويات سند مشترک اختلاف نظر دارند. حکومت آقاي عباس ميخواهد اين سند تقسيم اوقاتي براي حل و فصل اختلافات کليدي چون موقف بيت المقدس، پناهندگان فلسطيني و سرحدات نهائي، وضع کند.

اسرائيل يک اعلاميۀ مبهم اصول را ترجيح ميدهد.

XS
SM
MD
LG