لینک های دسترسی

Breaking News

لبنان گروهي را توقيف کرده که در صدد حمله بالاي عساکر ملل متحد بود


قواي نظامي لبنان ميگويد ، اعضاي يک شبکۀ دهشت افگن را توقيف نموده که پلان حملات بالاي عساکر حافظ صلح ملل متحد در جنوب آنشکور را داشتند.

مقامات نظامي مي گويند اين گروه که شامل خارجياناست، رفت وآمد وحرکات (يونيفل) يعني قواي موقت در لبنان را تحت نظارت قرار داده بود و پلان يک حملۀ با استفاده از بم را عليۀ کاروان آنها داشت.

آژانس خبر رساني اسوشيتدپرس گزارش ميدهد که هفت نفر تا بحال باز داشت شده اند. تحقيق کنندگان نظامي ميگويند که اعضاي اين شبکه يک بم را در امتداد جادۀ عمدۀ شهر جنوبي (تي ير) تعبيه کرده بود اما آن بم انفجار نکرد.

در ماه جون يک دسته از عساکر هسپانوي قواي حافظ صلح ملل متحددر اثر انفجار يک بم کنار جاده در جنوب لبنان کشته شد.

قواي موقت ملل متحد در لبنان شامل در حدود يک هزار وسه صد عسکراست که در منطقۀ در امتداد سرحد اسرائيل ولبنان مستقر شده است

XS
SM
MD
LG