لینک های دسترسی

Breaking News

واقعات عمده جهان در ماه اکتوبر سال های دی


۳۱ قبل از امروز، يعني در ۱۵اکتوبر سال ۱۹۶۶ در شهر (مک کني) ايالت تکزاس يک رانندۀ ۷۵ سالۀ موتر ظرف ۲۰ دقيقه، در يک روز، ده بار خلاف رفتاري ترافيکي نموده و جريمه گرديد.

وي چهار بار در مسير مخالف ترافيک رانندگي نمود، چهار بار با موتر هاي ديگر تصادم نموده و باعث شش تصادم رانندگي گرديد.

و جالب اينجا است که اين بدترين رانندۀ امريکا از ايالت تکزاس است در حاليکه باشندگان تکزاس، خاصتاً اهالي شهر هاستون، در تمام امريکا در صدر بهترين دريور ها قرار دارند.

در بين ديگر دريور هاي خلاف رفتار امريکا يکي هم خانم (فاني ترنر) از شهر (ليتل راک) ايالت (آرکنزاس) است که در همين ماه اکتوبر سال ۱۹۷۸ زمانيکه امتحان نهايي رانندگي خود را موفقانه گذراند، ۱۰۴ و امين باري بود که تلاش مينمود تصديق دريوري را اخذ نمايد.

و ۸۹ سال قبل از امروز، بتاريخ ۱۵ اکتوبر سال ۱۹۱۸، ستديو هاي برجسته فلم سازي در امريکا اعلام نمودند که بدليل شيوع انفلونزا از ساختن فلم تا يک زماني خود داري خواهند نمود.

بسياري از صالون هاي سينما ها در آنزمان مسدود گرديده بود تا از شيوع مرض جلوگيري به عمل آيد.

و دو سال قبل از آن شهر نيويارک رفتن اطفال را به سينما ممنوع قرار داده بود تا از شيوع پوليو يا فلج اطفال جلوگيري بعمل آيد.

XS
SM
MD
LG