لینک های دسترسی

Breaking News

'اکثريت مردم جاپان خواهان دوام حمايت توکيو در عمليات افغانستان هستند'


يک نظر خواهي تازۀ عامه در جاپان ميرساند که اکثريت بزرگ مردم آن کشور خواهان رسيدن احزاب سياسي بيک مصالحه روي حمايت بحري توکيو در عمليات تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان هستند.

اين نظر پرسي عامه که توسط روزنامۀ (اساهي) جاپان صورت گرفته ميرساند که ۴۸ درصد ميگويند، مخالف لايحۀ خاصي هستند که به جاپان اجازه ميدهد به کشتي هاي ايالات متحده و ساير کشتي ها در بحر هند مواد سوخت تهيه نمايد.

اما ۶۴ در صد ميگويند که ميخواهند احزاب سياسي روي اين موضوع بيک مصالحه نايل آيند.

معياداين لايحه روز اول نوامبر پايان مييابد. حزب بر سر اقتدار جاپان ميخواهد حمايت بحري اش را در منطقه تمديد کند اما در عين زمان مصالحۀ ممکن را پيشنهاد کرده ميگويد، مايل است تا مواد سوخت گيري کشتي هايي را متوقف سازد که براي عمليات زميني در افغانستان کمک ميکند.

حزب مخالف دموکراتيک جاپان ازتمديد اين لايحه حمايت نميکند.

XS
SM
MD
LG