لینک های دسترسی

Breaking News

مودل جدید موتر نیسان به شکل تخم مرغ


شما در شهر و منطقه یی که زندگی می کنید مادل های مختلفی از موترها را دیده باشید و با خصوصیات آنها آشنایی داشته باشید اما پیشرف تکنالوجی باعث گردیده تا تلاشها به سمتی برود که موتر هایی با قابلیت های فراوان و تسهیلات بیشتر طراحی و ساخته شود.

یک کمپنی جاپانی موتر به نام نیسان به روز جمعه یک مادل جدید موتر آن هم موتر با تدبیر را به شکل تخم مرغ تحت نام پیوو به نمایش گذاشت.

این موتر می تواند از پهلوی خود نیز حرکت کند و یک ربات کوچک در آن تعبیه شده است که مسیر موتر را هدایت می کند و دریورهای عصبانی را نیز آرام می سازد.

موتر الکتریکی پیوو 2 سه چوکی برای سرنشینان دارد و چهار طیر نیز دارد که این طیرها قابلیت چرخش 90 درجه را دارند و این خصوصیت امکان پارک کردن موتر را به صورت موازی فراهم می سازد.

مادل جدید موتر پیوو از کمپنی نیسان مانند مادل قبلی آن که دو سال قبل به نمایش در آمد می تواند 360 درجه به دور خود چرخش نماید که به این ترتیب به ریورس یعنی برگردادن موتر به گونه یی که موترهای متعارف انجام میدهند نیازی نیست.

جالب این جا است که یک روبات با چشم مدور در داخل سیت پیش روی موتر نصب شده است واین روبات با کمره یی که دارد دریوری را که درحال به خواب رفتن باشد آگاه می سازد.

در نمایش اخیر این موتر الکتریکی دریوری که چشمانش بسته شده بود و به خواب می رفت موتر پیوو به دریورگفت شما مانده هستید در فاصله 500 متری شما سمت چپ یک فروشگاه قهوه است.

این موتر همچنین می تواند برای کمک برای بهبود حالت عصبانیت یا افسردگی دریور سر خود را تکان بدهد یا بلرزاند.

این موتر از تکنالوجی تلگراف برخورد است و از زیگنال های الکتریکی برای هدایت و متوقف کردن موتر استفاده می کند.

مادل جدید این موتر برعکس مادل قبلی خود اکسل ندارد اما در عوض چهار موتور یا انجین الکتریکی جدا ازهم دارد که چرخ های موتر را مجاز می سازد تا در مقایسه با موترهای متعارف بیشتر چرخش نماید.

موتر پیوو 2 در نمایشگاه موترهای توکیو در نزدیکی پایتخت جاپان در 27 ماه اکتوبر یعنی شانزده روز بعد به نمایش گذاشته خواهد شد.

XS
SM
MD
LG