لینک های دسترسی

رفع قيود بر گشت گذار در مناطق شمالغرب پاکستان شد


اردوي پاکستان یک هفته بعد از آنکه ۲۵۰ نفر طي جنگهابا افراد قبايلي کشته شدند، قيود بر گشت گذار را که بر وزير ستان شمالي وضع کرده بود، رفع نمود.

امروز سه شنبه اردوي پاکستان گفت در مورد يک آتش بس رسمي هنوز مصروف گفت و شنود است اما رهبران قبايلي ميگويند در مورد موافقۀ يک متارکه همين حالا موافقه شده است.

فيض الله خان يک رهبر قبايلي مي گويد آن موافقه شب دوشنبه بدست آمد. او علاوه کرد که قواي امنيتي از نقاط تفتيش در امتداد سرحد با افغانستان خارج ميشوند.

اما توران جنرال واحيد ارشد سخنگوي نظامي پاکستان ميگويد، تصميم نهايي روي يک کاهش خصومتها شايد امرو ز سه شنبه بدست آيد.

او گفت مقامات جاده ها را در منطقه دو باره باز کرده اند تا باشندگان اجازه يابند آزادانه رفت و آمد کنند.

هفتۀ گذشته مقامات پاکستاني گفته بودند که ۲۵۰ نفر در جريان چندين روز جنگهاي شديد فرقوي در جريان سالها جنگ بين حکومت و تندروان طرفدار طالبان کشته شدند.

XS
SM
MD
LG