لینک های دسترسی

تدوير يک کانفرانس منطقوی تجارتی در هرات


افغانستان ميزبان يک کانفرانس منطقوي عمده جهت تزئيد تجارت بين کشور ها شده است. رهبران ده کشور مختلف امروز چهار شنبه، براي اشتراک در جلسۀ سالانه سازمان همکاري اقتصادي يا «ايکو» ، در شهر غربي هرات جمع شده اند.

کانفرانس «ايکو» مشتمل از کشور هاي افغانستان، آذربايجان ، ايران ، پاکستان ، ترکيه و پنج جمهوري آسياي مرکزي اتحادشوري سابق است.

طي اين کانفرانس پنج روزه ، رهبران ده کشور تصميم دارند از جمله بر موضوعات تجارت و حمل و نقل مذاکره کنند.

با وجود عدم ثبات جاري در افغانستان، مامورين افغان متوقع اند کشورشان را منحيث يک پل در بين دولت هاي آسيائي قرار داده و حمل و نقل انرژي و سير تجارت را سهولت بخشند.

مامورين همچنان اميدوار اند اعضاي «ايکو» بر عمليه اعمار مجدد افغانستان بحث و مذاکره کنند.

تدابير امنيتي در هرات با آمدن رهبران ده کشور تشديد يافته است. منطقه غربي افغانستان يکي از با امن ترين ساحات افغانستان است که بمقابل حملات تندرو طالبان مبارزه دارد.

XS
SM
MD
LG