لینک های دسترسی

گروه هاي مدافع حقوق بشر: تا کنون در سال جاري ده تن در کشمير هند ناپديد شده اند


گروه هاي مدافع حقوق بشر ميگويند تا کنون در سال جاري ده تن در کشمير هند ناپديد شده اند. اين گروه ها ادعا هاي رهبران حکومت منطقوي را رد ميکنند.

غلام نبي آزاد وزير اعظم کشمير هند بروز چهار شنبه اظهار کرد که در سال ۲۰۰۷ کسي در کشمير هند ناپديد نشده است.

گروه هاي بشري دربياينه اي که امروز پخش کردند گفته اند: بياينه وزير اعظم کشمير هند صحت ندارد ، هر چند آنها اعتراف کرده اند که نظر به سالهاي قبل، امسال در منطقه تعداد کمتري ناپديد شده اند.

فعالين حقوق بشر در کشمير تخمين ميکنند که تا ده هزار نفر مفقود الاثر اند که يا کشته شده اند و يا ذريعه قواي امنيتي هند، که اشتباه داشته اند شورشي بوده اند، بازداشت شده اند.

مامورين حکومتي هند ميگويند بسياري از مفقود شدگان جوانان کشميري بوده اند که جهت آموزش نظامي از سرحد عبور و وارد کشمير پاکستان شده اند.

مامورين ميگويند تعداد جوانان مفقود شده به يک هزار و ۱۷ نفر ميرسد.

XS
SM
MD
LG