لینک های دسترسی

Breaking News

'بوتو قبل از ورود، به دو تن از مامورين حکومت در توطئۀ قتل وي سؤظن داشت'


هواداران (بينظير بوتو) صدراعظم اسبق پاکستان مراتب خشم خود را نسبت انفجارات دوگانۀ که در جريان برگشت خانم بوتو به کراچي رخ داد ابراز داشته اند.

در اين انفجار بروز پنجشنبه حداقل ۱۲۵ تن کشته و تعداد کثيري هم مجروح گرديدند. طبق گزارش (بيري نيو هاوس) خبرنگار صداي امريکا، از اسلام آباد، حاميان بوتو ميگويند شايد مامورين حکومت در اين قضيه دخيل باشند.

حکومت پاکستان امنيت عام و تام بينظير بوتو را در بازگشت اش به کشور تعهد نموده بود. ولي سناتور (لطيف کوسه) از حزب مردم پاکستان خانم بوتو ميگويد بنظر ميرسد که وسايل برقي پرازيت دهنده عليه بم که توسط پوليس اداره ميشد و در نزديکي کاروان حامل خانم بوتو قرار داشت، فعال نبود.

مامورين امنيتي ميگويند شايد يک بم گذار انتحاري مسئول انفجار عمده باشد و جلوگيري از همچو حملۀ بسيار مشکل است.

ولي، آقاي کوسه ميگويد خانم بوتو حتي قبل از ورود ، به دو تن از مامورين حکومت در توطئۀ قتل وي سؤظن داشت.

آقاي کوسه گفت: «صدراعظم اسبق قبلاً نامۀ را خطاب به رئيس جمهور پاکستان تحرير و از افراد خاصي نام برده بود که بتصور وي اگر حملۀ عليۀ بوتو صورت گيرد، مسئول خواهند بود، که نهايتاً اين حمله صورت گرفت.»

هيچ يک از مامورين حکومت در حال حاضر غرض اظهار نظر در مورد اين ادعا به دسترس نبودند. شاهدان ميگويند در آغاز حرکت خانم بوتو از ميدان هوايي کراچي تدابير امنيت شديد تر بود، ولي آنان ميگويند زماني که وي براي ساعتها در بين بيشتر از ۱۵۰ هزار تن از هواداران خود در گشت و گذار بود، کمر بند امنيتي اطراف موتر حامل بوتو تا اندازۀ در هم گسست.

سناتور کوسه ميگويد وي در عقب موتر زرهدار خانم بوتو در حال حرکت بود که صداي تيراندازي بلند شد و بعد دو انفجار يکي پي هم بصورت سريع بوقوع پيوست.

پوليس کراچي ميگويد انفجار اولي توسط يک بم دستي بود و انفجار دومي بم گذاري انتحاري بود. آقاي کوسه ميگويد خانم بوتو دقايقي قبل از انفجار، از فراز لاري زرهداري که وي را حمل مينمود، پائين آمده بود که انفجار در بين جمعيتي در نزديک موتر صورت گرفت.

« مردم وي را احاطه نموده بودند و متاسفانه همين مردم جان خود را از دست دادند.»

خانم بوتو مضطرب بنظر ميخورد ولي اعضاي حزب وي ميگويند که در اين حمله به بوتو آسيبي نرسيده است.

حزب مردم تعهد نموده است که مسافرت خانم بوتو در سراسر پاکستان ادامه خواهد يافت.

XS
SM
MD
LG