لینک های دسترسی

Breaking News

'تندروان فلسطيني توطئه کرده بودند صدراعظم اسرائيل را در ماۀ آگست بقتل برسانند'


يک رئيس امنيت اسرائيل ميگويد تندروان فلسطيني توطئه کرده بودند تا ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل را در ماۀ آگست در کرانۀ غربي رود اردن، قبل از ملاقات با محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان بقتل برسانند.

مقامات اسرائيلي ميگويند يوڤال ديسکين، رئيس امنيت داخلي امروز در محضر کابينه گفت افراد مسلح وفادار به آقاي عباس در نظر داشتند بر کاروان وسايط حامل آقاي اولمرت حين تقرب بشهرک اريحا حمله نمايند.

ديسکين ميگويد اسرائيل مقامات فلسطيني را در جريان اين توطئه قرار داد که در نتيجه آنها سه مظنون را توقيف کردند.

آقاي اولمرت تحت تدابير شديد امنيتي بازديد خود را انجام داد. ديسکين ميگويد مقامات فلسطيني اين مظنونين را هفتۀ گذشته آزاد کرده احتجاج مقامات اسرائيلي را سبب شدند.

توفيق تيراوي، رئيس استخبارات فلسطينيان ميگويد قواي مربوط او اين توطئه را تحت تحقيق قرار داده است.

او رهائي مظنونين را تکذيب کرد. ملاقات اريحا اولين ملاقات آقاي اولمرت با آقاي عباس در قلمرو تحت کنترول فلسطينيان بود.

XS
SM
MD
LG