لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم جاپان در مورد يک سلسله افتضاحات زيان آور، انجام تحقیقاتی را فرمان داده است


ياسو فوکودا، صدراعظم جاپان تحقيقات دربارۀ يک سلسله افتضاحات زيان آور در ارتباط به وزارت دفاع آنکشور را فرمان داده است.

وزير دفاع جاپان امروز طي کنفرانس مطبوعاتي به خبر نگاران گفت، آقاي فوکودا در جريان يک ملاقات با وي اين تحقيقات را درخواست کرد.

در جريان اين جلسه آقاي فوکودا گفت اين افتضاحات قابل تاسف است و تقاضا کرد، آنهايي که شامل اين افتضاحات اند بايد جزا داده شوند.

وي گفت چنين معلوم ميشود که پاياني براي اين مشکلات در جاپان نيست که اعتماد مردم را نسبت به حکومت تحت شعاع قرار داده است.

اين وزارت اخيراً بخاطر فراهم نمودن مقادير نامعلوم مواد سوخت که بحيث بخشي از ماموريت آن در افغانستان براي ايالات متحده فراهم نموده، تحت حملات شديد قرار داشته است.

يک مقررۀ خاص جاپان را مجاز ميسازد تا از اين ماموريت تا زمان انقضاي آن بروز اول نوامبر طرفداري کند.

قانون گذاران جاپاني امروز سه شنبه بحث روي تمديد اين ماموريت را آغاز نمودند.

XS
SM
MD
LG