لینک های دسترسی

Breaking News

والي خوست از يک سؤ قصد جان بسلامت برد


مقامات افغاني ميگويند والي ولايت جنوب شرقي خوست از يک حملۀ انتحاري بر کاروان وسايط حاملش جان بسلامت برد ولي يک مقام ديگر ولايت در صحنه وفات يافت.

پوليس ميگويد حملۀ امروزي بر کاروان وسايط ارسلا جمال در يک جاده در خوست همچنان سه محافظ او و دو نفر ملکي را مجروح ساخت.

جمال، به تعقيب حمله، بوسايل نشراتي گفت وضع صحي اش خوب است. اين چهارمين سؤ قصد عليۀ والي خوست بود.

ارسلا جمال از يک سفر بمناطق نزديک سرحد پاکستان بخوست بازگشت ميکرد که هدف حمله قرار گرفت. تا بحال کسي ادعاي مسؤليت نکرده است.

در ساير خبرها، قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان ميگويد در تصادمات بين قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده و شورشيان در ولايت وردک، چندين شورشي کشته شده اند.

قواي نظامي گفت جنگ وقتي مشتعل شد که عساکر قواي ائتلاف شام سه شنبه بر مخفيگاه هاي مظنون شورشيان در منطقۀ نرخ داخل شدند.

اين جنگ يک روز بعد ازان رخ داد که رهبران محل گفتند در حملۀ هوائي ناتو در منطقۀ جلريز حد اقل ۱۱ نفر ملکي کشته و ده تن ديگر زخمي شدند.

XS
SM
MD
LG