لینک های دسترسی

Breaking News

دو فلسطيني در حملۀ قواي نظامي اسرائيل بر باريکۀ غزه کشته شد


مقامات طبي فلسطيني ميگويند در يک حملۀ قواي نظامي اسرائيل بر باريکۀ غزه دو فلسطيني کشته شدند.

قواي نظامي اسرائيل ميگويد بر تندرواني که بر جنوب اسرائيل راکت شليک ميکردند، آتش گشود. هويت مقتولين هنوز معلوم نشده است.

امروز در کرانۀ غربي رود اردن از اثر گلوله باري افراد مسلح فلسطيني در خارج مسکونۀ يهودي اريل حد اقل يک اسرائيلي مجروح شد.

در يک واقعۀ جداگانه، مقامات اسرائيلي ميگويند در پاسخ به ادامۀ شليک راکت از فراز سرحد توسط تندروان فلسطيني، پلان قطع جريان برق را بر باريکۀ غزه آماده ميسازد.

متن ڤيلناي، معين وزارت دفاع اسرائيل براديوي قواي نظامي اسرائيل گفت مقامات ميخواهند طي چند روز آينده جريان برق را بطور چشم گيري کاهش دهند.

او گفت اين پيشنهاد از اسرائيل خواستار ميشود که بقطع جريان برق بطور تدريجي آغاز کند، بدون اينکه به شفاخانه ها صدمه وارد کرده و بحران بشري را سبب شود.

توقع ميرود مقامات اين پلان را بروز پنجشنبه به ايهود برک، وزير دفاع ارائه نمايد. مقامات فلسطيني اين پلان را تخطي از حقوق بين المللي خوانده و محکوم کرده اند.

XS
SM
MD
LG