لینک های دسترسی

Breaking News

صدر اعظم بريتانيا: مساعي نظامي براي جنگ با طلبان بايد با مساعي د يپلوماتيکي در افغانستان مکمل گردد


گوردون براون صدراعظم بريتانيا ميگويد تعهد کشور اش به افغانستان دراز مدت است. او از کشور ها تقاضا کرد در حمل وظايف در افغانستان سهم گيرند.

صدر اعظم بريتانيا همچنان گفت مساعي نظامي براي جنگ بمقابل طالبان بايد با مساعي ديپلوماتيک و کار هاي انکشافي در افغانستان مکمل گردد.

گوردون براون صدراعظم بريتانيا امروز پنجشنبه در يک کانفرانس مطبوعاتي بدنبال گفت و شنود اش با حامد کرزي رئيس جمهورافغانستان که به آن کشور سفر کرده صحبت نمود.

آقاي کرزي به خبرنگاران گفت وقت آن رسيده است تا افغانها مسئوليت بيشتر را به دوش گيرند.

دو رهبر در فرصتي صحبت نمودند که وزراي دفاع کشور هاي عضو ناتو خواستار تعهدات زيادتر ازدول عضو شدند.

بريتانيا در حال حاضر زياده از ۷ هزار عسکر در افغانستان دارد که منحث جز قواي ناتو خدمت کرده و اکثر در هلمند مستقر مي باشند.

XS
SM
MD
LG