لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر افغاني و ناتو براي کنترول يک ولسوالي غرب کشور با تندروان ميجنگند


مقامات افغاني از جنگ هاي شديد بين شورشيان طالب و عساکر ناتو و افغاني در ولايت غربي فراه گزارش ميدهند.

مقامات محلي ميگويند چندين جنگجوي طالب و دو فرد پوليس افغانستان در ين جنگ ها کشته شدند.

جنگ ها شام دوشنبه زماني آغاز يافت که يک تعداد زياد شورشيان کنترول ولسوالي گلستان را بدست گرفتند.

اين مامورين ميگويند جنگ در گلستان امروز در حالي ادامه دارد که قواي تحت رهبري ناتو و عساکر افغاني حمله اي را جهت بدست آوردن مجدد کنترول منطقه براه انداختند.

شورشيان همچنان ولسوالي بکوا را در مجاورت گلستان تسخير کرده و صدها باشندۀ آن ولسوالي را مجبور بفرار ساختند.

در ولايت ننگرهار، در شرق کشور، پوليس گفت از اثر حملۀ قواي تحت رهبري ايالات متحده بر يک محوطه که گمان ميرفت بشورشيان پناه داده باشد، سه نفر از اهالي، بشمول دو کودک، بقتل رسيدند.

مقامات ايالات متحده و ناتو ميگويند شورشيان اکثراً از خانه هاي اهالي منحيث مخفيگاه استفاده کرده و تلفات اهالي را سبب ميشوند.

مقامات در ولايت قندهار ميگويند که قريه هاي ولسوالي ارغنداب آن ولايت بعد از روزها جنگ بين تندروان طالب و عساکر کانادائي و افغاني براي کنترول آن، اکنون آرام است.

مقامات ميگويند منطقه اکنون محفوظ است و از تندروان دران قريه ها اثري ديده نميشود.

XS
SM
MD
LG