لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار مهلک مخفيگاۀ طرفداران طالبان را در شمال غرب پاکستان هدف قرار داد


گزارش ها از شمال غرب پاکستان حاکيست که راکتي که توسط يک طيارۀ بدون پيلوت شليک شده بود، يک مخفيگاۀ تندروان را تخريب نموده حد اقل نه نفر را هلاک ساخت.

ساکنين وزيرستان شمالي ميگويند آنها بعد از ديدن يک طيارۀ بدون پيلوت که در ارتفاع کم پرواز ميکرد، آواز انفجار را شنيدند.

اين راکت بر يک محوطه در نزديک شهر عمدۀ ميران شاه، در ۲۰ کيلومتري سرحد افغانستان اصابت کرد. قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان از طيارات بدون پيلوت استفاده ميکند.

يک سخنگوي وزارت دفاع ايالات متحده گفت علائمي ديده نميشود که ايالات متحده اين راکت را شليک کرده باشد. حکومت پاکستان نيز گفت که درين حمله دست نداشته است.

در يک انکشاف ديگر، تندروان اسلاميست در وادي صوات در ولايت سرحد شمال غربي ۴۸ نفر را به وسايل نشراتي نشان داده گفتند آنها عساکر حکومت هستند که در جريان جنگ هاي شديد ديروزي خود را تسليم کردند.

تندروان مسلح ژورناليست ها را به شهرک چهارباغ برده و اين اسرا را براي شان نشان دادند. آنها يونيفورم بتن نداشتند و فلهذا هويت شان قبال تصديق نبود.

مقامات پاکستاني اين موضوع را که کدام عسکر تسليم شده باشد و يا توسط تندروان اسير گرفته شده باشد، تکذيب کرده اند.

XS
SM
MD
LG