لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان حکمروائي اضطراري را تشديد کرد


پاکستان امروز با توقيف صدها شخصيت مخالف حکومت و بتعويق افگندن احتمالي انتخابات مجوزۀ ماۀ جنوري، حکمروائي اضطراري را تشيد نمود.

شوکت عزيز، صدراعظم پاکستان امروز در يک کنفرانس مطبوعاتي گفت پاکستان بداير ساختن انتخابات عمومي متعهد است ولي پارلمان شايد يک سال را در برگيرد که روي وقت انتخابات تصميم بگيرد.

در حدود ۵۰۰ رهبر مخالفين، فعالين و وکلاي حقوقي در سراسر کشور توقيف شده اند. درين جمله جاويد هاشمي، کفيل رياست حزب مربوط نواز شريف، صدراعظم سابق و عمران خان ستارۀ کرکت و سياستمدار جبهۀ محالف حکومت قرار دارند.

عساکر و افراد پوليس در جاده هاي اسلام آباد گزمه مينمايند و در اطراف عمارات پارلمان و محکمۀ عالي موانع اعمار گرديده است.

خدمات تلفون که قبلاً قطع گرديده بود اعاده شده است. اما وسايل نشراتي خصوصي هنوز هم نميتوانند نشرات کنند.

پرويز مشرف، رئيس جمهور بروز شنبه با اين گفتار که او نميتوانست اجازه بدهد که پاکستان انتحار نمايد، حالت اضطرار و تعليق قانون اساسي را توجيه کرد.

او گفت بخاطر ازدياد تندرو اسلامي و فعاليت هاي قوۀ قضائيه که حکومت را فلج کرده بود، اقدام نمود.

XS
SM
MD
LG