لینک های دسترسی

Breaking News

هشت عسکر در شمال عراق آزاد شده و به ترکيه بازگشتند


هشت عسکر ترکيه که دو هفته قبل توسط شورشيان کرد در شمال عراق اختطاف شده بودند، آزاد شده و به ترکيه برگردانيده شده اند.

شورشيان حزب کارگران کردستان اين عساکر را امروز بمقامات کرد در شمال عراق که در رهائي آنها کمک کرده بودند، تسليم نمودند.

متعاقباً يک طيارۀ نظامي ترکيه آنها را به ديارباقر در جنوب شرق ترکيه منتقل ساخت. شورشيان حزب کارگران کردستان اين عساکر را بتاريخ ۲۱ اکتوبردر داخل قلمرو ترکيه در نزديک سرحد عراق اختطاف کرده بودند.

شورشيان همچنان ۱۲ عسکر ترکيه را درين حمله بقتل رسانيدند. مقامات کردي در عراق ميگويند با عساکري که آزاد شده اند رويۀ مناسب شده بود و آنها سالم هستند.

وسايل نشراتي ترکيه ميگويد مقامات ايالات متحده نيز دران نقشي را بازي کردند. ترکيه بر عراق فشار وارد ميکند تا شورشيان حزب کارگران کردستان را که در شمال عراق پايگاه دارند سرکوب نمايد.

XS
SM
MD
LG