لینک های دسترسی

تندوران طالب ولسوالي سومي را در غرب افغانستان اشغال کردند


مامورين محلي ميگويند تندروان طالب ولسوالي «خاک سفيد» ولايت فراه را در اواخر روز يکشنبه در حالي متصرف شدند که افراد پليس و مامورين حکومتي بدون جنگ از محل فرار کردند.

يک مامور پليس به آژانس خبري فرانسه گفت که پليس، عساکرحکومتي و ناتو توانستند ادارۀ آن محل را فقط ساعاتي بعد تر دوباره بدست آورند.

اين سومين ولسوالي در منطقه است که تحت اداره طالبان قرار مي گيرد. در هفته قبل تندوران طالب ولسوالي هاي « بکوا » و « گلستان » واقع در ولايت فراه را تسخير کردند.

مامورين محلي ميگويند وقتي پليس افغان مورد حملۀ تندروان طالب قرارمي گيرند اکثراً عقب نشيني کرده و با آنها نمي جنگند.

شورشيان طالب در گذشته نيز ولسوالي هايي را در ساحات دور دست افغانستان تصرف کرده اما معمولاً توسط عساکر ناتو مجبور به ترک آن شده اند.

اما از آغازسال تا کنون طالبان کنترول شانرا برموسي قلعۀ ولايت هلمند نگهداشته اند.

XS
SM
MD
LG