لینک های دسترسی

Breaking News

قواي امنيتی پاکستان مظاهره چیان را لت و کوب و باز داشت کرد


امروز دوشنبه قواي امنيتي پاکستان براي عقب زدن حقوق دانان که عليه انفاذ مقررات حالت اضطرار توسط پرويز مشرف رئيس جمهور در جاده ها احتجاج نموده بودند، از گاز اشک آور و دنده هاي خاص پليس استفاده کرد.

بزرگترين تصادم در شهر شرقي لاهور هنگامي رخ داد که که بيش از يک هزار تن حقوق دان در جلو محکمه عالي اجتماع کرده و شعار هاي«مشرف، برو مشرف برو» را فرياد ميزدند.

پليس همچنان دست به حمله زد و صد ها از احتجاج کنندگان را در شهر هاي کراچي و راول پندي بازداشت کرد.

حکومت پاکستان اين شايعات را تکذيب کرده که جنرال مشرف در منزلش در بازداشت قرار دارد.

ماموين ميگويند، جنرال مشرف امروز دوشنبه در قصر رياست جمهوري بود و براي توضيح تصميم روز شنبه اش براي تحميل حالت اضطرار در کشور با ديپلومات هاي خارجي صحبت ميکند.

آقاي مشرف گفت او بخاطري حالت اضطرار را اعلام نمود تا حملات رو به افزايش تندروان و فعاليت هاي قضائي را کاهش دهد.

معهذا منقدين اظهار عقيده ميکنند که آقاي مشرف با اين عمل سعي کرده است در حاليکه هنوز قوماندان قواي نظامي پاکستان است، جلو قضاوت و حکم محکمه عالی پاکستان را قبل از صدور حکم آن در مورد مشروعيت انتخاب مجددش در ماه گذشته، گرفته باشد.

از روز شنبه بدين سو صد ها تن از فعالين، حقوق دانها، و رهبران مخالف ذريعه پليس بازداشت و نشرات مطبوعاتي و رسانه هاي خبري مستقل در پاکستان همه متوقف شده است.

در عين حال منابع خبري دولتی از شوکت عزيز، صدر اعظم پاکستان نقل قول کرده اند که انتخابات پارلمان که قبلا در نظر بود در اواسط ماه جنوري در پاکستان صورت گيرد، برغم اعلام حالت اضطرار سر موقع آن بعمل خواهد آمد.

شوراي هاي ملي و ايالتي جاري پاکستان ظرف ده روز ديگر منحل خواهند شد. بروز يکشنبه شوکت عزيز گفته بود انتخابات ممکن است تا يک سال ديگر به تعویق بافتد.

XS
SM
MD
LG