لینک های دسترسی

Breaking News

رايس در مورد موافقۀ صلح شرق ميانه اميدوار است


کاندليزا رايس وزير خارجه ايالات متحده ميگويد اميدوار است قبل از ختم دورۀ فعلي رياست جمهوري رئيس جمهور بش در جنوري سال ۲۰۰۹ ، اسرائيل و فلسطينيها بتوانند به يک موافقه صلح نائل شوند.

خانم رايس امروز دوشنبه گفت هردو جانب بسوي تفاهمي نزديک ميگردند.

کانفرانس قريب الوقوع تحت سرپرستي ايالات متحده در شهر «اناپولس» ايالت مري لند، ميتواند يک نقطۀ جهش براي مذاکرات باشد.

وزير خارجه رايس اين تبصره ها را در يک کانفرانس مشترک مطبوعاتي با محمود عباس رئيس اداره خود مختار فلسطينيها در شهر «رام الله» در ساحل غربي بعمل آورد.

عباس اظهار داشت او اشارات و علايم تشويق کننده اي از جانب اسرائيل و ايالات متحده دريافت نموده اما متوقع است که اين مذاکرات جدي خواهد بود.

محمود عباس از اسرائيل تقاضا کرد، بر بعضي تعهدات کوتاه مدت صلح ، چون توقف کامل اسکان مجدد اسرائيلي ها جامۀ عمل بپوشاند.

XS
SM
MD
LG