لینک های دسترسی

Breaking News

يک فرستاده خاص ملل متحد امروز شنود هاي را در برما انجام میدهد


يک فرستاده خاص موسسه ملل متحد در ادامه ماموريت اش به کشور جنوب شرقي برما که هدف آن آشتي بين حکومت نظامي و گروه مخالف طرفدار ديموکراسي در آن کشور است، گفت و شنود هاي را در آن کشور انجام ميدهد.

ابراهيم گمباري فرستاده موسسه ملل قرار بود امروز دوشنبه در شهر « نيپييتاو» با نمايندگان گروه اقليت نژادي برما ملاقات کند.

همچنان انتظار مي رفت آقاي گمباري با مامورين صليب احمر ديدار کند.

از هنگام سرکوبي احتجاج کنندگان طرفدار ديموکراسي برهبري راهبان بودائي در برما ذريعه قواي حکومتي در ماه سپتامبر، اين دومين مسافرت ابراهيم گمباري به برما است.

هنوز روشن نشده است که اين فرستاده خاص با «آنگ سان سوچي» رهبر مخالفين، ملاقات خواهد کرد يا نه.

XS
SM
MD
LG