لینک های دسترسی

يک فرستاده خاص ملل متحد امروز شنود هاي را در برما انجام میدهد


يک فرستاده خاص موسسه ملل متحد در ادامه ماموريت اش به کشور جنوب شرقي برما که هدف آن آشتي بين حکومت نظامي و گروه مخالف طرفدار ديموکراسي در آن کشور است، گفت و شنود هاي را در آن کشور انجام ميدهد.

ابراهيم گمباري فرستاده موسسه ملل قرار بود امروز دوشنبه در شهر « نيپييتاو» با نمايندگان گروه اقليت نژادي برما ملاقات کند.

همچنان انتظار مي رفت آقاي گمباري با مامورين صليب احمر ديدار کند.

از هنگام سرکوبي احتجاج کنندگان طرفدار ديموکراسي برهبري راهبان بودائي در برما ذريعه قواي حکومتي در ماه سپتامبر، اين دومين مسافرت ابراهيم گمباري به برما است.

هنوز روشن نشده است که اين فرستاده خاص با «آنگ سان سوچي» رهبر مخالفين، ملاقات خواهد کرد يا نه.

XS
SM
MD
LG