لینک های دسترسی

پارلمان روسيه پيروي از معاهدۀ کنترول سلاح را تعليق کرد


مجلس سفلي پارلمان روسيه باتفاق آرا تصويب نمود که پيمان عهد شوروي محدود ساختن اسلحۀ متعارفي در اروپا تعليق گردد.

مجلس سفلي پارلمان با ۴۱۸ بمقابل صفر اين لايحه را تصويب کرد که بموجب آن ماسکو مؤقتاً مکلفيت هاي خود را تحت معاهدۀ قواي متعارفي در اروپا ترک ميکند.

روسيه و کشورهاي ناتو اين معاهدۀ سال ۱۹۹۰ را در سال ۱۹۹۹ تجديد کردند تا سقوط اتحاد شوروي دران منعکس گردد.

ولي متحدين ناتو از تصويب آن تا وقت خروج قشون روسيه از جمهوريت هاي گرجستان و مولدوڤاي شوروي سابق که در سال ۱۹۹۹ تعهد کرده بود، امتناع ورزيده اند.

ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه ميگويد بين معاهده و خروج عساکر که کرملين ماموريت حفظ صلح ميخواند، ارتباطي وجود ندارد.

سرگي کسلياک، معين وزارت خارجۀ روسيه قبل از راي گيري امروزي به اعضاي مجلس مقننه در دول بالتيک در سرحد غربي روسيه گفتند اين سرحدات تحت کدام پلان کنترول سلاح قرار ندارد.

XS
SM
MD
LG