لینک های دسترسی

پوليس گرجستان با مظاهره چيان مخالف حکومت تصادم کرد


پوليس گرجستان بمنظور متفرق ساختن احتجاج کنندگان از مقابل عمارت پارلمان که مظاهره چيان براي بيش از پنج روز در انجا احتجاج ميکردند، از لوله هاي فشار آب، مرمي هاي رابري و گاز اشک آور استفاده کرده است.

شاهدان عيني در تفليس ميگويند افراد پوليس در حاليکه کلاه هاي آهنين بسر و سپر و دنده بدست داشتند احتجاج کنندگان را امروز از محل راندند.

جبهۀ مخالف حکومت ميگويد ۲۵۰ نفر تحت تداوي قرار گرفت.

چند ساعت بعدتر وسايل نشراتي گرجستان گفت احتجاج کنندگان در چند کيلومتري عمارت پارلمان سازمان مجدد مييابند تا اجتماع ديگري را براه اندازند.

رهبر کليساي آرتودوکس گرجستان از هردو جانب خواستار خويشتن داري شده و پيشنهاد کرده که بين شان ميانجي گري نمايد.

ده ها هزار احتجاج کننده از روز جمعه باينطرف در مقابل عمارت پارلمان در تفليس جمع شده از ميخائيل ساکاش ڤيلي، رئيس جمهور تقاضا ميکردند تا استعفي بدهد.

مظاهره چيان همچنان تقاضا کردند تا انتخابات پارلماني را براه انداخته و قدرت رياست جمهوري را کاهش دهد.

XS
SM
MD
LG